Historie

Zaterdag 20 november 1971. Op die dag besloten Herm Lamers, Reen Sieben en Henk Schmitz het initiatief te nemen tot de oprichting van een mannenkoor. Ton Simons en Karel Brauer hadden een oprichtingscomité gevormd. Ze hadden zich beziggehouden met vragen als: wie wordt onze dirigent, wat is een geschikte repetitieavond, waar kunnen we repeteren, hoe komen we aan een piano voor begeleiding en hoe hoog moet de contributie zijn om alles te bekostigen? Om echt op te kunnen starten met een koor moesten er genoeg leden zijn. Op 17 maart 1972 was het dan eindelijk zover met Jo Stapel als dirigent. Op 11 april 1972 was de eerste repetitie. Het repetitielokaal werd café Maaszicht, bij Truus aan de Maas. Twee weken later werd de naam Mal-Maaszengers aan het koor gegeven. Deze naam was bedacht door Cor Adams. De naam is gekozen vanwege de ligging van Belfeld.

Belfeld is gelegen tussen het grensgebied Maalbeek, (in het dialect is dit "Malbeck"), en de Maas. Hier komen de eerste 3 en de volgende 4 letters vandaan. Het woord "zangers" is in het dialect "zengers", en dit vormt dus het laatste deel van de naam.

Het eerste openbare optreden was op 11 november voor de carnavals vereniging De Belhamels. Dit optreden werd een groot succes mede door het lied Belvend mien Belvend vergaet ich noëts waarvan de tekst voor deze gelegenheid geschreven was door dirigent Jo Stapel. Er werden ook activiteiten ontplooid voor de aanschaf van uniformen, noodzakelijk om meer representatief voor de dag te komen. Naast een steunkaartenactie, kien- en toepavonden werd het inzamelen van oud papier al snel de belangrijkste activiteit voor de financiële basis van het koor.
Op 8 juni 1974, precies 2 jaren, 2 maanden en 2 weken na de oprichting van het koor, kon het uniformencomité het koor de smokings aanbieden.
Naast gezelligheid kreeg het koor steeds meer plezier in het zingen zelf en gingen de gedachten uit naar serieuzere werken en deelname aan concerten met andere koren. Het koor besloot zich op 1 januari 1975 aan te sluiten bij het K.N.Z.V
Al gauw ontstonden traditionele kooractiviteiten zoals het opluisteren van H. Missen en het brengen van serenades bij huwelijks- of dienstjubilea van de koorleden. Traditioneel zijn inmiddels het opluisteren van de H. Missen met Moederdag en op eerste Kerstdag. De eerste tegenslag ondervond het koor op tweede Kertsdag 1975, toen geheel onverwacht dirigent Jo Stapel overleed. Tijdens de begrafenismis werd Izje Cheroewymi op veelbewogen wijze vertolkt.
Een nieuwe dirigent werd gevonden in de persoon van Piet van Bree. Onder zijn leiding groeide het koor in kwaliteit en werd aan het eerste concert deelgenomen en wel aan dat van het Gemengd Koor Beesel op 2 oktober 1976. Op 10 oktober 1976 werd de eerste LP opgenomen. De verkoop hiervan werd een groot succes en zo werd de voorbereiding voor de viering van het eerste lustrum in 1977 goed gestart. Tot zover de beginperiode van de Mal-Maaszengers.

Verdere ontwikkeling

Het koor bleef zich vervolgens verder ontwikkelen en het aantal leden was inmiddels gegroeid tot zo'n 70 stuks. In april 1984 moest Piet van Bree afscheid nemen als dirigent vanwege een stembandaandoening. Hij werd in mei 1984 opgevolgd door de huidige dirigent Cor Dorssers. Ook in de muzikale begeleiding is in de loop van de jaren af en toe gewisseld.

Eerst werden de Mal-Maaszengers begeleid door Joop Kranen. Hij heeft het koor twee periodes begeleid. De eerste keer van 1977 – 1982 en later nog van 1989 to 1991.In 1983 en 1984 werd het koor enkele keren begeleid door respectievelijk Wim Naus en Hay Holtman.Van 1985 – 1988 werden de Mal-Maaszengers begeleid door Perry Pesgens. Vanaf 1992 – heden is Gerald Wijnen de begeleider van het koor op de piano. Doordat het koor gegroeid was tot zo'n 70 zangers, werd de zaal bij Truus aan de Maas te klein. Met pijn in het hart werd in 1986 Café Maaszicht verruild voor de mooie grote zaal van de Hamar. De repetities werden ook in het verleden altijd druk bezocht. In 2009 was Cor Dorssers 25 jaar dirigent van ons koor. Ter gelegenheid daarvan hebben wij in de Haandert in Tegelen een mooi concert gegeven. Tevens is toen de 2de CD van het koor uitgebracht "Koorklanken tussen Maas en Malbeck".

In 2012 is het 40-jarig jubileum gevierd. Het traditionele Nieuwjaarsconcert is uitgevoerd, samen met kinderen van oud leden te weten Arno Adams, Frank Peeters, Wim Naus en Lottie Boermans. Dit is een prachtige muzikale middag geworden waar iedereen van heeft genoten.
In de herfst van dat jaar is er het herfstconcert geweest samen met de Maastreechter Staar. Dit vond plaats in de Haandert in Tegelen. Samen met de Maastreechter Staar hebben we 2 nummers gezongen. Dit was werkelijk een prachtig concert waar nog lang over is gepraat.
In het kader van het 40 – jarig jubileum hebben we in 2013 een concertreis gemaakt naar Trier en omgeving. Net als de andere concertreizen was ook deze weer zeer goed georganiseerd, vol goede concerten en heel gezellig.

Behalve voor de eigen concerten en concerten in de regio waren er intensieve repetities voor alle concertreizen die zijn gehouden. Dat dit regelmatig gebeurt laat onderstaande opsomming zien.

Concert reizen

1978 Heskem, 1982 Schlüchtern, 1985 Heskem, 1987 Londorf, 1989 Dom Keulen, 1992 Idar – Oberstein, 1997 Straatsburg, 2002 Berlijn, 2008 Weimar (D)

2005 Münster (D) (2 dagen)

2008 Münster (D) (1 dag)

2009 Verviers (B)

2013 Trier, Zeltingen-Rachtig en Brauneberg (D)

2016 Wiesbaden (D)

 

Vooral in de Achterhoek waren de Mal-Maaszengers graag geziene gasten gezien de optredens in:

1990 Winterswijk, 1991 Vorden,  1993 Didam, 1996 Lichtenvoorde

Ook de deelname aan het internationaal concours te Made 1992 (t.g.v 20 jarig bestaan) in de hoogste klasse (uitmuntend) en de behalde 1ste prijs met 345 punten (cijfer 8,2)

Het concert in Didam was een initiatief van oud burgemeester Peeters, die naar Didam gegaan was. De andere concerten waren mogelijk door de relatie van toenmalige secretaris Ger Tenten met zangersvrienden uit zijn geboortestreek.

 

Jub Krant02-Zij
20181013-170032-MvD-Zij
20181216-162928-MvD-Zij
20181013-175013-MvD-Zij
20180703-195458-MvD-Zij
20190622-213104-MvD
Pieter Janssen-Portrait
20180527-132427-MvD-Zij
20180701-103501-MvD-Zij
20180527-132428-MvD-Zij